background
Aktualitātesarrow
Iegūsti kvalifikāciju vienas dienas laikā!
new

Iegūsti kvalifikāciju vienas dienas laikā!

12.01.2016

Konsultācijas + eksāmens = valsts profesionālās kvalifikācijas apliecība! Ja esi kompetents kādā nozarē, bet Tev nav dokuments, kas to pierāda, iegūsti to 1 dienas laikā!

Ir daudz cilvēku, kas savas dzīves laikā  iemācījušies profesionāli veikt dažādus darbus, patstāvīgi apguvuši  amatus un ir ilgstoši strādājuši kādā nozarē. Taču, lai pierādītu savu kompetenci kādā jomā, trūkst šīs prasmes apliecinoša dokumenta. Daudzās nozarēs ir noteikta obligāta prasība darbiniekiem - kvalifikācijas un profesionālās izglītības apliecinošs dokuments.

LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” (22.02.2011.) ļauj personai, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci, griezties mācību centrā "BUTS" un iesniegt pieteikumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu. Mācību centrs „BUTS” ir deleģēts, kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija, veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

Maksa par eksāmena kārtošanu ir noteikta saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 791 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”. Maksas lielums ir atkarīgs no eksaminējamo cilvēku skaita, cenā ir iekļauta konsultācija par eksāmena norises gaitu. Sekmīgi nokārtojot eksāmenu pretendents iegūst valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

Iespējams, šo noteikumu zināšana kādam dos iespēju atbilstoši savai kompetencei iegūt valsts atzītu izglītības dokumentu, nostabilizēt savas pozīcijas daba vietā vai arī atrast jaunas darba iespējas.

Limbažos ārpus formālās izglītības kvalifikācijas eksāmenus organizējam sekojošās profesijās:
  • Grāmatvedis
  • Aprūpētājs
  • Noliktavas pārzinis
  • Datorsistēmu tehniķis
  • Manikīra un pedikīra speciālists
  • Šuvējs
  • Drēbnieks
  • Frizieris
  • Tūrisma informācijas konsultants
  • Ceļojumu konsultants

  Plašāku informāciju par ārpus formālās izglītības iespējām variet iegūt Ezeru ielā 2, Limbažos, pa tālr: 27898045, kā arī rakstot e-pastu limbazi@buts.lv.  atpakaļ