background
Aktualitātesarrow
Būvniecības nozares darbinieki, gatavojieties saņemt savas speciālās ID kartes!

Būvniecības nozares darbinieki, gatavojieties saņemt savas speciālās ID kartes!

15.02.2016

Atcerieties, ka 2014.gada nogalē tika veiktas izmaiņas likumdošanā, kas attiecās uz prasībām par būvniecības nozarē nodarbināto personu kvalifikāciju.

Galvenā būvdarbu veicēja un atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākums ir iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus.

Savukārt, būvuzraugam ir tiesības:
•    pieprasīt no pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un arī informāciju par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju;
•    ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju, būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.

Pievērsiet uzmanību, ka būvvalde vai birojs var apturēt būvdarbus arī tad, ja netiek ievērota būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasība par to, ka atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic tam noteiktos pienākumus!

Ievērojiet, ka jau šī gada pavasarī tiks uzsākts speciālo identifikācijas (ID) karšu izsniegšanas process būvniecībā nodarbinātajiem! Tas nozīmē, ka visiem būvniecības darbos nodarbinātajiem būs jāiegūst ID kartes, lai arī turpmāk varētu strādāt būvniecībā. Savukārt, šādas kartes varēs iegūt tikai tie nodarbinātie būvniecības jomā, kuru kvalifkācija atbildīs MK noteikumu Nr.500 prasībām.

Lai varētu turpināt darbu un būtu starp tiek, kuru kvalifikācija atbilst MK noteikumu Nr.500 prasībām, nāciet uz apmācībām mācību centra „BUTS” Celtniecības nodaļā! Jo, kā zināms, kvalificēts būvdarbu izpildītājs ir fiziska persona, kas ieguvusi valsts atzītu profesionālo izglītību un vismaz 2. kvalifikācijas līmeni būvniecības vai ar to saistītā profesijā, vai LAK piešķirto amatnieka kvalifikāciju.

Vairāk uzziniet:
Tālrunis: 67408211, 26684949
E-pasts: autoremonts@buts.lv
Adrese: Rīga, Meža iela 7

 Vai sev tuvākajā mācību centra "BUTS" filiālē!atpakaļ