background
Aktualitātesarrow

Uzlabot latviešu valodas prasmi, lai pārvaldītu valodu brīvi!

13.06.2016

Jūnijā mācību centrs „BUTS” noslēdz Sociālās integrācijas fonda (SIF) administrētā projekta valsts budžeta finansētā programmā „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā īstenošanu, secinot – valodas prasme ir sekmējams cilvēkresurss.

Par projekta ietvaros Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem sniegto iespēju ar valsts atbalstu apgūt un pilnveidot savas latviešu valodas prasmes, trīs mēnešos apgūstot valsts valodu 100 stundu apjomā, kopumā interesējušies vairāk kā 200 cilvēki, reģistrējoties programmā, lai kārtotu latviešu valodas prasmes diagnosticējošo testu.

Mācībām pamata - A līmeņa latviešu valodas apguves programmās tika uzņemti 126 kursanti, no kuriem 114 izglītojamie, programmu beidzot, kārtoja arī valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, kas ir iespēja visiem, kas apguvuši latviešu valodu ārpus formālās izglītības, iegūt Latvijas Republikā atzītu valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu.

Projekta īstenošanas pieredze un izglītojamo individuālie mācību sasniegumi rāda, ka labākie rezultāti, mācoties sasniegti klausīšanās prasmē, kam seko lasītprasme, bet rakstītprasme un runātprasme arvien ir uzlabojamas praksē - valodas lietojumā. Mērķtiecīgi veicinot latviešu valodas apguvi un pakāpenisku pilnveidi neformālās izglītības ceļā, arī tiek radīti priekšnoteikumi valodas lietojumam ne vien profesionālajā dzīvē, bet arī ikdienas situācijās, tā novēršot tendenci, kad valsts valodu prot, bet saskarsmē nelieto.

Tā kā neformālās izglītības ceļā valsts valodu apgūst tieši pieaugušie, tad mācību centrs „BUTS” kā ilggadējas pieredzes pieaugušo izglītotājam Latvijā, rūpējoties par savu klientu profesionālo un personisko izaugsmi, izglītības piedāvājumā arī turpmāk aktuālas būs valsts valodas apguves programmas, sākot no • pamata prasmes programmām valodas apguves līmenim A, lai sāktu valodu mācīties • vidējās prasmes līmenim B, lai valodu pilnveidotu •augstākās prasmes līmenim C, lai latviešu valodā brīvi komunicētu, strādātu ar tekstiem: lasot, rakstot, tulkojot. Valsts atbalsta līmenī latviešu valodas apguvi pieaugušajiem Latvijas iedzīvotājiem nodarbinātībai arvien iespējams saņemt, vēršoties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), un arī turpmāk ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu (SIF).
                                                                 
Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma  ID Nr. 2014.LV/LV/1/2-4/13).
Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS” (2016)atpakaļ