background
Aktualitātesarrow
Baltinavā rosība – mācības veiksmīgi beiguši 11 jauni šuvēji! Baltinavā rosība – mācības veiksmīgi beiguši 11 jauni šuvēji! Baltinavā rosība – mācības veiksmīgi beiguši 11 jauni šuvēji! Baltinavā rosība – mācības veiksmīgi beiguši 11 jauni šuvēji!

Baltinavā rosība – mācības veiksmīgi beiguši 11 jauni šuvēji!

21.06.2016

Baltinavas novads ir pašvaldība Latgalē, 253 km no Rīgas, pašā Krievijas pierobežā. Tas robežojas ar Kārsavas novada Salnavas pagastu, Balvu novada Tilžas un Briežuciema pagastiem un Viļakas novada Šķilbēnu pagastu. Baltinavas novadā ir tikai nepilni 2 tūkstoši iedzīvotāju - tas ir viens no vismazākajiem novadiem Latvijā.

Neskatoties uz to, mācību centra BUTS Balvu filiālē nokomplektējās 11 cilvēku grupa kuponu apmācībām izglītības programmā „Šuvējs”.

Mācības norisinājās maksimāli tuvu izglītojamo dzīvesvietai - Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā.

Mācību procesā apmācāmie apguva kā izpildīt dažādus apģērbos izmantojamus roku dūrienus un šūšanas mašīndarbu veidus, kā sašūt apģērbu mezglus un veikt apģērba higrotermisko apstrādi. Veicināja izpratni par to, kā veiksmīgi izvēlēties darba operācijām atbilstošas šūšanas un citas apstrādes iekārtas un to aprīkojumu, kā izvēlēties palīgmateriālus, furnitūru un apdares materiālus atbilstoši tērpa modelim.  Pētīja universālo šujmašīnu, speciālo šujmašīnu, šūšanas pusautomātu, piegriešanas ierīču darbības režīmus un tehnoloģiskās regulācijas. Piegrieza šūto izstrādājumu detaļas un sagatavoja piegrieztos
izstrādājumus laikošanai, veica šūto izstrādājumu gala apstrādi. Visbeidzot apmācāmie apguva arī apģērbu atjaunošanu un labošanu.

Tādus mācību priekšmetus kā Šuto izstrādājumu izgatavošana, Apģērbu konstruēšana, Šušanas iekārtas un aprīkojums izglītojamie apguva zinošās pedagoģes un šuvējas ar vairāk kā 20 gadu praktisko darba pieredzi Ingas Carevas vadībā. Tekstilmateriālmācība tika apgūta Baltinavas vidusskolas pedagoģes Lilitas Kūkojas vadībā, bet ar Darba drošību un aizsardzību un Uzņēmējdarbības pamatiem iepazīstināja Jānis Bubnovs.

Kursu laikā visi izglītojamie parādīja lielu interesi  par veicamajiem praktiskiem darbiem. No sievietēm neatpalika arī 2 stiprā dzimuma pārstāvji, kuriem taisnās vīles nebūt neatpalika kvalitātes ziņā no dāmu veiktajiem darbiem.

Ar Baltinavas domes atbalstu kursantiem tika organizēta mācību ekskursija uz 30km attālo SIA „Brasa” šūšanas cehu, kurš tika atklāts vien 2015.gada augustā. Te tiek darināti darba un militārie apģērbi. Kursanti iepazinās gan ar darbiniekiem, veicamo darbu, gan saņēma uzaicinājumu pēc veiksmīgas kursu beigšanas pievienoties viņu kolektīvām, jo šeit darba rokas ir ļoti vajadzīgas. Un ja vēl cilvēks ir zinošs, tad visi tiek gaidīti darbā, jo ir brīvas 23 vietas!

Kursu noslēgumā izskanēja doma, cik lietderīgi ir šadi kursi, kuros var īsā laikā iemācīties gan šūt, gan atjaunot un labot apģērbus, gan darboties ar overloku. Kursu visi beidza sekmīgi un izteica pateicību mācību centra „BUTS” Balvu filiālei: „Viss tas noderēs arī turpmāk. Liels paldies mācību centram „BUTS”, kurš nodrošināja kursantus ar šujmašīnām, audumiem  un visu nepieciešamo veiksmīgai programmas apguvei!”

Ar kuponu vai bez – nāc un iepazīsties arī ar citiem mācību centra „BUTS” Gulbenes filiālē piedāvātajiem kursiem un semināriem!
Tālrunis: 64471066, 27898038, 27898034
E-pasts: gulbene@buts.lvatpakaļ