background
Aktualitātesarrow
Projekta „PROTI un DARI!” pirmais izlaidums Smiltenē sadarbībā ar mācību centru “BUTS”

Projekta „PROTI un DARI!” pirmais izlaidums Smiltenē sadarbībā ar mācību centru “BUTS”

09.03.2017

Marts – projekta “PROTI un DARI!” pirmā izlaiduma mēnesis! Šī gada martā noslēdzās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts “PROTI un DARI” Smiltenē. Četru mēnešu garumā projektā iesaistītās jaunietes apguva mācību centra „BUTS” Valkas filiāles nodrošinātos „Stila un imidža” kursus.

Ir pagājuši četri mēneši, kopš tika uzsākts darbs ar pirmajiem projekta “PROTI un DARI!”* jauniešiem un pienācis pirmais izlaidums, saņemti diplomi, sertifikāti, ziedi un laba vēlējumi turpmākajai jauniešu izaugsmei.

Šis laiks projektā jaunietēm bija gana intensīvs, izglītojošs, radošs un reizē arī aizraujošs. Meitenes guva ieskatu un pieredzi vairākās profesijās, kā piemēram, pavāra, viesnīcu pakalpojumu, stilista, friziera profesijās. Jaunietes apguva Mācību centra „BUTS” „Stila un imidža” kursus un Smiltenes tehnikuma „Mūžizglītības” kursus, par kuru apgūšanu ieguva oficiālus sertifikātus. Ar projekta programmas vadītājas un mentoru palīdzību jaunietes apguva arī dažādas ikdienā nepieciešamas prasmes, kā piemēram, visu, kas saistīts ar darba meklēšanu, CV, motivācijas vēstules rakstīšanu, darba pārrunām. Kādai citai bija aktuāli saņemt padomu savas dzīvesvietas labiekārtošanā.
Ja projekta sākumā meitenes bija pavisam klusas, nedrošas, tad kopīgi darbojoties jaunietes sadraudzējās, izveidojās labs kontakts ar pasniedzējām un projekta darbiniecēm un jau pēc pirmā mēneša bija vērojamas lielas izmaiņas .

Ceram ka, projekts kalpos par stimulu dalībniecēm arī turpmāk veltīt laiku izaugsmei. Novēlam papildināt jau esošās zināšanas, kā arī apgūst jaunas prasmes, kuras noderēs gan karjeras veidošanā, gan ikdienā – padarot sevi un daļu pasaules labāku.

*Smiltenes novada dome 2016. gada novembrī sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) piedalījās, Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „PROTI un DARI!”, (Projekta Nr. 8.3.3.0./15/I/001) programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
Izmantots raksts:
“Projekta “PROTI un DARI!” pirmais izlaidums”
Autors: A. Šteinberga, Sociālā dienesta vadītāja
Datums: 10.03.2017
Izdevums: Smiltenes Novada Domes Vēstis

https://news.lv/Smiltenes-Novada-Domes-Vestis/2017/03/10/projekta-proti-un-dari-pirmais-izlaidums


atpakaļ