background
Aktualitātesarrow
AKTUĀLS SEMINĀRS: Apkalpošanas etiķete (02.08.17.)

AKTUĀLS SEMINĀRS: Apkalpošanas etiķete (02.08.17.)

03.07.2017

Aicinām ikvienu apkalpošanas un komunikāciju sfērā iesaistīto apmeklēt vienas dienas semināru, kurš sniegs atbildes un ikdienas steigā pavirši apskatītiem, bet nozīmīgiem apkalpošanas etiķetes jautājumiem.

Pirmais iespaids ne vienmēr ir patiesākais, tomēr ir pietiekami paliekošs, lai šim jautājumam pievērstu pastiprinātu uzmanību! Apkalpošanas etiķete ir ne tikai viesnīcu un restorānu kompetence – tā skar ikvienu iestādi un uzņēmumu, kurā notiek komunikācijas ar klientu, sadarbības partneri, apmeklētāju. Tā kā rīcība un attieksme runā skaļāk par vārdiem, pirmās komunikācijas minūtes var vai nu celt, vai diskreditēt jūsu iestādes prestižu un labo slavu.

Semināra tēmas:
  • Lietišķās etiķetes jēdziens. Biznesa etiķetes jēdziens.
  • Etiķete apkalpošanas jomā. Nozīme un galvenie principi.
  • Viesmīlības pamatprincipi un to pielietošana apkalpošanas jomā.
  • Darbinieka tiesības un pienākumi. Etiķete un ētika profesionālā vidē.
  • Saskarsmes kultūra. Komunikācija ar klientu. Sarežģītas situācijas – konfliktsituācijas un to iespējamie risinājumi.
  • Tālruņa saziņas etiķete.
  • Lietišķās sarakstes etiķete, elektroniskās saziņas etiķete. Etiķete interneta tīklu saziņā (mājaslapas, sociālie tīkli, forumi u.tml.).
  • Apģērba etiķete apkalpošanas jomā.
  • Atsevišķi piemēri – apkalpošanas etiķete ēdināšanas vietā (restorāns, kafejnīca u.tml.), klientu uzņemšanas/pieņemšanas vietās (reģistratūra viesnīcā, doktorātā, uzņēmumā u.tml.).

Semināra norises laiks: 02.08.17.

plkst. 10:00 - 14:00 (4 stundas)

Dalības maksa: 28.00 EUR + PVN

Pieteikšanās un papildu informācija:
Tālrunis: 27898039, 27898029, 63082140
E-pasts: jelgava@buts.lv
Jāņa iela 4, Jelgavaatpakaļ