background
Aktualitātesarrow
SVARĪGI UZŅĒMĒJIEM! Seminārs “Aktuālie jautājumi personas datu aizsardzības regulējumā”
attention

SVARĪGI UZŅĒMĒJIEM! Seminārs “Aktuālie jautājumi personas datu aizsardzības regulējumā”

07.07.2017

Mācību centrs “BUTS” aicina apmeklēt semināru par IZMAIŅĀM DATU AIZSARDZĪBAS REGULĒJUMĀ. No 25.05.2018. stājas spēkā Vispārīgo datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679) fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienībā. Šīs regulas ieviešana paredz vērā ņemamas izmaiņas uzņēmumiem, kuru ikdiena nav iespējama bez personas datu apstrādes (piem. videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, klientu datu bāzes u.tml.).

Esiet informēts un gatavs pārmaiņām!

Semināra tēmas:

  •     Personas datu jēdziens, būtiskie elementi;
  •     Pārzinis un apstrādātājs (personas datu operators);
  •     Citi datu apstrādē iesaistītie – trešās personas, pārziņa darbinieki;
  •     Datu apstrādes tiesiskais pamats;
  •     Datu apstrādes dzīves cikls;
  •     Informācijas aizsardzība;
  •     Pārziņa jaunie pienākumi;
  •     Sankcijas.

Semināru vadīs:

Mg.sc.soc., bak.iur. Arnis Puksts
Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētājs.

Pieteikšanās kursam:
"Personas datu aizsardzības speciālists"


Informatīvā semināra norises vietas un papildu informācija:

Saldus filiāle:                                                Talsu filiāle:                                            Ventspils filiāle:
Tālrunis: 27898036, 63823628                Tālrunis:63291123, 27898047           Tālrunis: 27898048, 63625939
E-pasts: saldus@buts.lv                              E-pasts: talsi@buts.lv                        E-pasts:  ventspils@buts.lv


Par semināra un kursa norisi citās pilsētās, lūdzam interesēties mācību centra "BUTS" filiālēs!


atpakaļ