background
Aktualitātesarrow
Grāmatvedis uzņēmumā – turpmāk vēl nepieciešamāks!

Grāmatvedis uzņēmumā – turpmāk vēl nepieciešamāks!

29.01.2018

Sakārtota uzņēmumu un organizāciju grāmatvedība ir veiksmīgas un prasībām atbilstošas darbības pamats. Uzņēmuma finanšu procesu pārraudzība un kārtošana prasa augstu grāmatveža atbildības un kompetences pakāpi. Aicinām pievērst uzmanību jaunajiem likuma “Par grāmatvedību” grozījumiem!

No 2017. gada 1. jūlija ir stājušies spēkā grozījumi likumā “Par grāmatvedību” , kuri stingri nosaka:
3.pants. Uzņēmuma vadītājs organizē grāmatvedības kārtošanu atbilstoši šā likuma prasībām.

Uzņēmumā grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības jautājumos kompetenta persona — grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis, ar ko uzņēmuma vadītājs noslēdzis attiecīgu rakstveida līgumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos.

Šā likuma izpratnē:
1)    grāmatvedis ir fiziskā persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteiktajai grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), kā arī tāda fiziskā persona, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai atbilstošs sertifikāts un kura veic grāmatveža pienākumus
2)    ārpakalpojumu grāmatvedis ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus un kura atbilst šā panta trešās daļas 1.punktā grāmatvedim noteiktajām prasībām.
(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2017.)


Tātad grāmatveža kvalifikācijas paliecinājums ir kļuvis vēl vērtīgāks, ne tikai darba tirgū, bet arī juridiskā nozīmē. Aicinām uzņēmumu un citu organizāciju vadību, kā arī praktizējošos grāmatvežus izvērtēt savas kompetences un to apliecinājumus, pārliecināties, ka tiek ievēroti jaunie likumu grozījumi un šaubu gadījumā rīkoties, lai nodrošinātu savas darbības atbilstību likuma prasībām.

Sekojiet līdzi mācību centra “BUTS” piedāvājumam par profesionālās kompetences atzīšanas iespējām, kā arī kvalifikācijas iegūšanas un paaugstināšanas kursiem un kompetenču pilnveides piedāvājumam.

Šī (3.) panta otrās un trešās daļas noteikumi neattiecas uz uzņēmuma vadītāju, kurš grāmatvedību var kārtot pats:
1) individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks;
2) fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību;
3) individuālais komersants;
4) kapitālsabiedrības vienīgais valdes loceklis, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais dalībnieks.
(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2017.)atpakaļ