background
Aktualitātesarrow
Metinātājs – šobrīd pieprasīta profesija!

Metinātājs – šobrīd pieprasīta profesija!

06.11.2017

2017.gada 3. novembrī Mācību centra “BUTS” Metināšanas un Sanitārtehnikas nodaļā kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” ieguva astoņi metinātāji, kuri mācībām bija pieteikušies Nodarbinātības valsts Aģentūrā un izmantoja ESF projektu “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”.

Mācību procesu nodrošināja zinoši un pieredzes bagāti pedagogi: metināšanas tehnoloģijas, rasēšanas, materiālmācības un  metināšanas praktiskās mācības vadīja nodaļas stingrākais pedagogs Raimonds Ripa, Darba drošības mācību stundas vadīja Pēteris Legants, Elektrotehniku un elektrodrošību - Andrejs Ivanovs, Datormācības – Laimonis Sprungs, Saskarsmi – Dace Īviņa.


Profesionālās tālākizglītības programmas ietvaros bija paredzēta arī prakse 240 akadēmisko stundu apmērā. Daļa izglītojamo paši meklēja un vienojās par prakses vietu, kas nākotnē varētu būt arī darba vieta, kā arī izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmumiem, ar kuriem nodaļa jau vairākus gadus sadarbojas kā ar prakse vietām. Rezultātā lielākā daļa izglītojamo pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena parakstīja darba līgumu!


Sveicam mūsu absolventus un vēlam panākumus izvēlētajā karjeras ceļā!
atpakaļ