background
Aktualitātesarrow

Sekojam izmaiņām un ievērojam MK noteikumus!

14.03.2019Aktualitātes MK skaistumkopšanā.MK noteikumiem Nr. 631 "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai", kas nosaka higiēnas prasības frizētavām, t.sk. manikīra un pedikīra pakalpojumiem, piedāvājam noklausīties semināru „Higiēnas prasības skaistumkopšanas salonos” atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai.

 

Auklītes MK noteikumi., ir iespēja saņemt valsts atbalstu norēķiniem ar auklēm!
Ja vēlies individuāli sniegt aukles pakalpojumus, apgūsti mācību programmu "Bērnu uzraudzības pakalpojumi"!
Tiek pieļauta iespēja, ka aukle var būt arī, piemēram, bērna pilngadīgā māsa, brālis vai vecmāmiņa, ja aukle atbilst  Ministru kabineta Nr. 404 noteikumiem. 

Nav noslēpums, ka aizvien lielāka uzmanība un nozīme tiek pievērsta pedagoģijai un bērnu audzināšanai. Tas, ko sniedzam bērnam šodien – jau rīt atspoguļosies viņa uzvedībā, paradumos, saskarsmē un galu galā – veido viņa personību tālākā nākotnē. Uzzini, kā veicināt bērna garīgo un fizisko attīstību atbilstoši viņa spējām, lai Tavi darba augļi būtu par lielisku pamatu pozitīvai bērna izaugsmei!

Namu pārzinis MK noteikumi. .Namu pārzinis ir fiziska persona, kura nodrošina namu un būvju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, ievērojot Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības.

Saskaņā ar likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 13. panta 2. punktu, gadījumā, ja  daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, dzīvojamās mājas pārvaldīšanai  nepieciešams vismaz trešās profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments.

 

Prasības par uztura normām MK noteikumi."Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" - stājās spēkā ar 01.06.2012.atpakaļ