background
Aktualitātesarrow
Jauns gads - jauns eksāmens: “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” Valkā!

Jauns gads - jauns eksāmens: “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” Valkā!

12.01.2018

Jauns gads, jauni panākumi, kas paver iespējas jaunam darbam. 9. janvāra pēcpusdienā, pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena programmā - Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, ar kvalifikāciju “Lietvedis” 9 kursanti saņēma profesionālās kvalifikācijas apliecību. Šī programma Valkas filiālē tika realizēta, izmantojot NVA apmācību kuponu metodi.

Nepilnu 10 nedēļu garumā ik dienas tika apgūtas vajadzīgās iemaņas, kas nepieciešamas lietveža profesijā. Tika iegūtas zināšanas personāllietās, biroja darba organizēšanā, lietišķā rakstu valodā, saskarsmē un lietvedībā. Nostiprinātas iemaņas datormācībā, kā arī apgūta jaunākā informācija darba aizsardzībā un drošībā. Iegūtās prasmes tika izmantotas 6 nedēļu praksē dažādos uzņēmumos un iestādēs. Prieks, ka prakses vietas visas kā viena atzinīgi novērtēja praktikantu profesionālo sagatavotību un zināšanas. Arī kursanti bija ļoti apmierināti par šādu iespēju – prakses laikā papildus apgūt iemaņas dažādās ar lietvedību saistītās jomās.

Mums ir patiess prieks, ka divas mūsu audzēknes mācību laikā iekārtojās darba vietās, kur varēja arī iziet kvalifikācijas praksi. Uzņēmīgās sievietes, neskatoties uz saspringto grafiku, spēja apvienoja darbu ar mācībām un veiksmīgi pabeigt kursus. Mācību centrs “BUTS” izsaka pateicību pretimnākošajām darbavietām un to vadītājām par sapratni un atbalstu.

Novēlam arī pārējiem kursantiem atrast iespēju izmantot iegūtās zināšanas gan ikdienā, gan attīstot sevi profesionālajā jomā. Prieks, ka absolventi ir sadraudzējušies un uztur kontaktus, atbalstot viens otru un iedrošinot. Veiksmi visiem!

Attēlā: kopā ar eksaminācijas komisijas priekšsēdētājas vietnieci Līgu un pasniedzēju Ingunuatpakaļ